+48 32 307 40 06

REJESTRACJA CZASU PRACY

Polskie prawo pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek prowadzenia rzetelnej rejestracji czasu pracy. Dzięki niej, mogą oni lepiej zarządzać czasem pracowników i koordynować ich zadania. Zaś pracownicy korzystając z systemu ewidencji czasu pracy otrzymują gwarancję wiarygodnego wyliczenia przepracowanych godzin i nadgodzin, a co się z tym wiąże – wynagrodzenia.

Rejestracja czasu pracy

Elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy to idealne rozwiązanie dla każdej firmy.  System RCP w pełni określa wydajność czasu pracy pracowników oraz ułatwia kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu pracy.

System kontroli czasu pracy

Rejestracja Czasu Pracy to wiele korzyści dla użytkowników - dostarcza informacji o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, długości przerwy, wyjściach służbowych i prywatnych, spóźnieniach, nadgodzinach, absencjach, urlopach. Umożliwia również generowanie szczegółowych raportów, zestawień i statystyk dotyczących indywidualnego pracownika bądź ich grupy, a także ułatwia planowanie urlopów i kadry zastępczej w miejsce nieobecnego pracownika

System daje również możliwość obliczenia czasu pracy, jaki osoba zatrudniona na danym stanowisku poświęca na wykonanie poszczególnego zadania, tzw. kontrola zleceń. To moduł najczęściej wykorzystywany w zakładach produkcyjnych.

Do stworzenia elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy potrzebne są przede wszystkim:Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.