Kontrola Dostępu

Nowoczesne systemy kontroli dostępu są istotnym elementem systemów bezpieczeństwa w każdej firmie, instytucji publicznej czy budynku mieszkalnym. Zabezpieczenia tego typu zapewniają nadzór nad dostępem osób do pomieszczeń oraz analizę ruchu użytkownika/pracownika w danym obszarze.

System dostępu pozwala kontrolować dostęp do zabezpieczonych stref (np. serwerowni, magazynów), daje możliwość nadzoru nad przepływem osób pomiędzy poszczególnymi obiektami oraz umożliwia monitorowanie ruchu na danym obszarze.

Bardzo często spotykamy się z zastosowaniem kompleksowych systemów kontroli dostępu na basenach, siłowniach, płatnych parkingach a nawet imprezach masowych.


Funkcje systemu kontroli dostępu dla Twojej firmy

Nadzór nad dostępem do pomieszczeń

Ogranicz wstęp do obszarów o limitowanym dostępie do kilku osób i udziel tymczasowej zgody na wejście odwiedzającym. Spersonalizuj dostęp dla swoich pracowników i kontroluj wszystkie punkty wejścia. Wyeliminuj zarządzanie kluczami
Wyeliminuj zarządzanie kluczami

Wygoda w zarządzaniu dostępem

Dzięki systemowi kontroli dostępu nie ma potrzeby zarządzania kluczami, ponownego wprowadzania czy rejestrowania klucza ani zmiany blokad, gdy trzeba ograniczyć lub przyznać dostęp do danej strefy pracownikom.

Analiza ruchu użytkownika/pracownika

Uzyskaj dostęp do raportów, które dostarczą informacji o przepływie osób na terenie całego zakładu. Zawsze będziesz wiedzieć, kto wchodził i wychodził z chronionych obiektów

Profesjonalna instalacja

Obawiasz się, że montaż systemu KD we własnym zakresie może Cię przerosnąć? Zaufaj naszemu doświadczeniu. Prawidłowo i skutecznie zainstalujemy dla Ciebie zarówno system kontroli dostępu, jak i oprogramowanie do zarządzania nim.

Zarządzanie dostępem dla odwiedzających

Zarządzaj ruchem niezwiązanym z pracownikami w swoim obiekcie za pośrednictwem systemu kontroli dostępu, przyznając okresowy dostęp osobom odwiedzającym, jednocześnie ograniczając im wstęp do wrażliwych stref w firmie.

Modułowa funkcjonalność systemu

Program sterujący systemem kontroli dostępu ma budowę modułową, dzięki czemu sam możesz decydować o zakresie jego funkcjonalności. Wybierz funkcje, które będą Ci odpowiadać i płać tylko za nie! Dzięki temu otrzymasz ekonomiczny i tani system bezpieczeństwa skrojony na miarę Twoich potrzeb.

Referencje


Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.

Kontrola dostępu - Najczęściej zadawane pytania

Główną zaletą, a zarazem funkcją kontroli dostępu jest skuteczna ochrona całych obiektów lub wybranych pomieszczeń przed wejściem osób niepożądanych. Dzięki systemowi KD automatycznie zabezpieczamy wszelkiego typu dane oraz ruchomości, do których dostępu nie powinny mieć osoby postronne. Kontrola dostępu to również wygoda - usprawnia wejście do pomieszczeń, na przykład upoważnionym pracownikom. Nie wymaga szukania odpowiedniego klucza, a jedynie przyłożenia tagu RFID w postaci np. karty, opaski czy breloka lub przyłożenia palca.

System jest wygodny w użyciu, szybki i w znacznym stopniu zautomatyzowany, przez co weryfikacja uprawnień użytkownika następuje niemalże natychmiast i może odbywać się całkowicie bez obsługowo.

Co więcej, elektroniczna kontrola dostępu pozwala na indywidualny dobór nie tylko wariantów systemu, ale i jego urządzeń składowych, takich jak czytnik kart, bramki obrotowe, czy szlabany parkingowe. Podsumowując, SKD umożliwia:

  • sprawowanie nadzoru nad dostępem do stref i pomieszczeń objętych systemem,
  • monitorowanie ruchu na chronionym obszarze,
  • kontrolowanie przepływu osób przebywających na terenie firmy.

Osoba, która chce się dostać do chronionego obszaru musi zostać zweryfikowana przez czytnik kontroli dostępu. Urządzenie mające za zadanie kontrolować dostęp do pomieszczenia rozpoznaje osobę na podstawie jej identyfikatora (np. karty zbliżeniowej, PINu czy odcisku palca) i weryfikuje, czy zostały spełnione warunki, które zezwalają jej na dostęp do zabezpieczonej strefy (np. posiadanie odpowiednich uprawnień, prawidłowa strefa czasowa, wymóg kombinacji/grup dostępu). Jeśli weryfikacja użytkownika zakończy się poprawnie, zostanie mu przyznany dostęp - kontroler zwolni urządzenie blokujące wejście do pomieszczenia.

Kontrola dostępu opiera się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy osoba chcąca wejść na zabezpieczony teren posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Jak odbywa się weryfikacja? Metod jest kilka. Najczęściej w tym celu używa się różnorakich tagów np. kart: zbliżeniowych, breloków czy opasek RFID na rękę. Karty dostępu zaliczają się do tak zwanych średnich metod zabezpieczeń, których podstawą jest klucz.

Kontrola dostępu o niskim zabezpieczeniu to wejście na dany teren lub wejście do obiektu poprzez wprowadzenie ustalonego stałego kodu PIN, który należy zawsze pamiętać. Z jednej strony jest to metoda najprostsza do pokonania przez osoby niepożądane, z drugiej – najczęściej zawodna także dla osób uprawnionych, bo zawierzająca jedynie ludzkiej pamięci.

Najwyższy poziom ochrony dają metody weryfikacji uprawnień oparte na cechach biometrycznych. Wtedy kontrola dostępu odbywa się na przykład przez odczyt linii papilarnych, tęczówki oka czy skan twarzy, które dla każdego człowieka są cechami unikatowymi i nie do podrobienia.

Kontrola dostępu to obecnie powszechnie stosowane zabezpieczenie w wielu miejscach. Kojarzy się przede wszystkim z pracą i słusznie - jest często spotykaną praktyką w zakładach przemysłowych, biurach czy na kampusach dużych korporacji. Jednak kontrola dostępu to system, z którego korzystają nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale także użytkownicy instytucji publicznych. Na co dzień mamy z nim styczność, często nie zdając sobie z tego sprawy - na siłowniach, basenach, parkingach, wyciągach narciarskich czy przy podczas udziału w imprezach masowych.

  • czytniki lub kontrolery sterujące dostępem do danego pomieszczenia/strefy
  • identyfikatory - zbliżeniowe lub biometryczne
  • program zarządzający systemem Kontroli Dostępu
  • urządzenia blokujące (szlabany parkingowe, bramki obrotowe, zwory czy elektrozaczepy)


Schemat połączeń w systemie kontroli dostępu

Responsive image

System kontroli dostępu - Produkty


Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.