+48 32 307 40 06
Produkty
Karta katalogowa

Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy

Polskie prawo pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek prowadzenia rzetelnej rejestracji czasu pracy. Dzięki niej, mogą oni lepiej zarządzać czasem pracowników i koordynować ich zadania. Zaś pracownicy korzystając z systemu ewidencji czasu pracy otrzymują gwarancję wiarygodnego wyliczenia przepracowanych godzin i nadgodzin, a co się z tym wiąże – wynagrodzenia. Dlatego Elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy ma kluczowe znaczenie dla wszystkich organizacji, bez względu na ich wielkość lub metody stosowane do określania wynagrodzeń pracowników. System RCP może pomóc każdej firmie niezależnie od branży zmniejszyć koszty prowadzonej działalności i usprawnić jej działanie, w szczególności jeśli zintegruje się go z systemami płacowymi. 


System kontroli czasu pracy


Rejestracja Czasu Pracy to wiele korzyści dla użytkowników - dostarcza informacji o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, długości przerwy, wyjściach służbowych i prywatnych, spóźnieniach, nadgodzinach, absencjach, urlopach. Umożliwia również generowanie szczegółowych raportów, zestawień i statystyk dotyczących indywidualnego pracownika bądź ich grupy, a także ułatwia planowanie urlopów i kadry zastępczej w miejsce nieobecnego pracownika.

Ewidencja czasu pracy - rejestrator czasu pracy

Rejestrator czasu pracy daje również możliwość obliczenia czasu pracy, jaki osoba zatrudniona na danym stanowisku poświęca na wykonanie poszczególnego zadania, tzw. kontrola zleceń. To moduł najczęściej wykorzystywany w zakładach produkcyjnych.

Ewidencjia Czasu Pracy - Korzyści płynące z wdrożenia systemu 

  • zwiększenie wydajności pracowników - narzędzie wspierające menedżerów w śledzeniu produktywności podwładnych i określaniu sposobów poprawy efektywności organizacyjnej i zarządzania pracą
     
    • eliminacja błędów popełnianych przez człowieka - rejestracja czasu pracy w sposób zautomatyzowany, elektroniczny praktycznie eliminuje ryzyko wystąpienia pomyłek, zapewniając większą dokładność w wynagradzaniu pracowników i monitorowaniu ich pracy,
     
    • zwiększone morale - w przypadku elektronicznych systemów RCP, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod papierowych, pracownicy nie muszą obawiać się błędów, które mogą wpływać na wysokość ich wynagrodzenia,
     
    • łatwy dostęp do danych - Ewidencja Czasu Pracy umożliwia przechowywanie danych RCP zatrudnionych osób i udostępniania ich do wglądu pracownikom, by osobiście mogli monitorować przebieg swoich czynności zawodowych,
     
    • usprawnione planowanie pracy - oprogramowanie zarządzające systemem nierzadko umożliwia kontrolę nad zgodnością wdrożonego planu pracy z przepisami prawa pracy, np. możliwości rejestrowania nadgodzin, przysługujących dni odpoczynku, czy ich wykorzystania,
     
    • automatyczna dokumentacja - funkcja szczególnie przydatna w razie problemów z dyscypliną pracowników - w systemie można łatwo sporządzić raport wykazujący spóźnienia lub nieobecności pracowników. Może on posłużyć jako narzędzie ułatwiające kontrolę i subordynację pracowników.

Do stworzenia elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy potrzebne są przede wszystkim:

    • czytniki Rejestracji Czasu Pracy - tzw. zegary czasu pracy, rejestratory - to urządzenia służące do rejestrowania zdarzeń (daty, godziny, rodzaju zdarzenia i ich autora)
     
    • tagi zbliżeniowe - identyfikatory w postaci kart RFID, breloków, opasek na rękę czy naklejek. Przy zastosowaniu biometrii identyfikatorem może być     m.in. odcisk palca
     
    • program Rejestracji Czasu Pracy, który analizuje dane gromadzone przez czytnik RCP.

Najczęściej wybierane rozwiązania:
-RCP Ekonomiczne
-RCP Optymalne
Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.