+48 32 307 40 06

Elektroniczna Rejestracja Czasu Pracy

Elektroniczny system czasu pracy pozwoli Ci w łatwy i skuteczny sposób sprawować kontrolę nad czasem pracy Twoich pracowników. Dzięki niemu, będziesz mógł lepiej zarządzać swoimi podwładnymi oraz koordynować ich zadania.

System kontroli czasu pracy pracowników dostarczy Ci informacji o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, długości przerwy, wyjściach służbowych i prywatnych, spóźnieniach, nadgodzinach, absencjach oraz urlopach pracownika. Otrzymasz dostęp do elastycznych i szczegółowych raportów i statystyk dotyczących indywidualnego pracownika bądź ich grupy, dzięki których analizie będziesz mógł sprawnie i szybko zarządzać swoją kadrą i ich czasem pracy, łatwo planować urlopy, czy też wyznaczać osoby na zastępstwo w miejsce nieobecnego pracownika.

Twoi pracownicy korzystając z elektronicznego systemu do ewidencji czasu pracy otrzymują gwarancję wiarygodnego wyliczenia przepracowanych godzin, a więc i wynagrodzenia. Ty zaś zyskujesz pewne narzędzie, które pomoże Ci efektywnie zarządzać czasem pracy swoich podwładnych, wpłynie na poprawę ich produktywności i pozwoli Ci obniżyć koszty pracy.


Zalety Elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy

 • Przejrzysta, szybka i łatwa w użytkowaniu - bo wiemy, że czas to pieniądz!
 • Wspiera i ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem, byś mógł skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, które przyniosą rzeczywistą wartość Twojej firmie
 • Wpływa na poprawę dyscypliny wśród pracowników, zwiększa ich wydajność i eliminuje problem spóźniania się do pracy
 • Wyklucza błędy, jakie niesie ze sobą ręczne sporządzanie papierowych kart czasu pracy
 • Zwiększa motywację pracowników i ich morale, dzięki wiarygodnemu prowadzeniu rejestru czasu pracy i naliczaniu na jego podstawie wynagrodzeń
 • Wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników, dzięki możliwości wglądu we własny czas pracy
 • Obniża koszty płac poprzez identyfikację ukrytych kosztów, takich jak zatwierdzone/niezatwierdzone nadgodziny, wątpliwa absencja chorobowa, bezproduktywne grafiki, spóźnienia, przedwczesne kończenie pracy i przedłużone przerwy
 • Wspiera elastyczną i przyjazną rodzinie organizację pracy, dzięki możliwości wprowadzenia elastycznego, nienormowanego czasu pracy czy też pracy w niepełnym wymiarze godzin
 • Poprawia Twoją reputację jako pracodawcy i zwiększa atrakcyjność Twojej firmy zarówno w oczach obecnych, jak i potencjalnych pracowników

Referencje


Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.

Jak działa system rejestracji czasu pracy TIMACO?

Przestarzałe metody rejestracji czasu pracy pracowników obejmują ręczne wypełnianie papierowych kart pracy, co jest trudne, czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem pomyłek.

W systemie Timaco czas pracy osoby zatrudnionej mierzą czytniki czasu pracy, które na podstawie odbić identyfikatora pracownika, gromadzą dane o rozpoczęciu pracy, jej zakończeniu i wyjściach w trakcie pracy (służbowych, na przerwę, prywatnych). Informacje dostarczone przez rejestratory czasu pracy są następnie analizowane przez program Punktualnik 2 i na ich podstawie w oparciu o grafik pracownika wyliczany jest jego czas pracy z uwzględnieniem ewentualnych nadgodzin, spóźnień, absencji i urlopów.

Funkcje systemu kontroli czasu pracy pracowników

 • Dokładna rejestracja przyjść i wyjść z pracy, przerw obiadowych, podróży służbowych, pracy zdalnej i innych
 • Planowanie elastycznych grafików indywidualnych, dla działu, dla całej firmy
 • Łatwe zarządzanie nieobecnościami - prowadzenie kalendarza absencji, planowanie zastępstw i urlopów, składanie wniosków urlopowych
 • Generowanie raportów, zestawień i statystyk
 • Generowanie wymaganej przez PIP karty ewidencji czasu pracy
 • Eksport danych do programu kadrowo-płacowego
 • Eksport raportów czasu pracy do pliku xls - możliwość dalszej obróbki
 • Dostęp do danych dla kadry zarządzającej, jak i indywidualnego pracownika

W skład elektronicznego systemu czasu pracy wchodzą:

 • czytnik czasu pracy - tzw. rejestrator czasu pracy - to urządzenie służące do rejestrowania zdarzeń (daty, godziny, rodzaju zdarzenia i ich autora)
 • tagi zbliżeniowe - identyfikatory w postaci kart RFID, breloków, opasek na rękę czy naklejek. Przy zastosowaniu biometrii identyfikatorem pracownika może być np. odcisk palca lub skan twarzy
 • program Rejestracji Czasu Pracy, który analizuje dane gromadzone przez czytniki

Schemat systemu rejestracji czasu pracy

schemat RCP


Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.