+48 32 307 40 06

CZYTNIK REJESTRACJI CZASU PRACY

Czytnik rejestracji czasu pracy – to urządzenie rejestrujące zdarzenia RCP, tj. jego rodzaj, datę, godzinę i dane użytkownika. Jego instalacja polega na przytwierdzeniu go do powierzchni ściany oraz podłączeniu zasilania.

Aby usprawnić zarządzanie systemem RCP, czytniki można podłączyć do sieci komputerowej, ale nie jest to warunek konieczny do prawidłowego ich funkcjonowania - urządzenia Timaco mogą pracować w trybie standalone i nie muszą być skomunikowane ze sobą ani podłączone do sieci. Nasze systemy charakteryzuje również to, iż w dowolnym momencie można łatwo rozbudować je o kolejne czytniki czasu pracy.

Jeżeli pracownik ma być rozpoznawany przez urządzenie, musi wcześniej zostać w nim zarejestrowany. Dokonuje się tego poprzez menu czytnika lub bezpośrednio z poziomu programu RCP (wymagane podłączenie urządzenia do sieci komputerowej). Rejestracja użytkownika polega na nadaniu mu unikalnego numeru ID i powiązaniu go z identyfikatorem (numerem tagu zbliżeniowego, PINu bądź zarejestrowanym odciskiem linii papilarnych).

Zarejestrowanie zdarzenia RCP dokonuje się w momencie, kiedy użytkownik zbliży swój tag RFID do urządzenia, poda PIN lub przyłoży palec do sensora (w czytnikach biometrycznych).
Większość urządzeń z naszej oferty posiada klawisze funkcyjne, które odpowiadają poszczególnym rodzajom zdarzeń, jakie można zarejestrować na czytniku.
Pracownik rozpoczynając pracę powinien wybrać przycisk „Wejście” i dokonać weryfikacji, a kończąc ją, wcisnąć klawisz „Wyjście” i również przyłożyć swój identyfikator do czytnika. Analogicznie można rejestrować pozostałe rodzaje zdarzeń (maksymalnie jest ich 8), takie jak: wyjście i powroty prywatne, wyjścia i powroty służbowe lub wyjścia na i powroty z przerwy. W najbardziej zaawansowanych urządzeniach można uniknąć konieczności przełączania klawiszy funkcyjnych korzystając z harmonogramu autozmiany zdarzeń, tj. z konfiguracji, o której godzinie aktywne zdarzenie ma się automatycznie przełączyć na inne, np. z „Wejścia” na „Wyjście”.
Inną opcją jest zastosowanie dwóch urządzeń (typu master+slave, np. CFR2+KR100), które dla ułatwienia można umieścić po obydwu stronach drzwi, wtedy odbicia na jednym z nich będą zawsze traktowane jako „Wejście” a na drugim jako „Wyjście”. Przy tego typu rozwiązaniu traci się jednak możliwość rejestrowania innych wyjść, np. na przerwę, chyba, że zainstaluje się oddzielne urządzenia dla każdego rodzaju zdarzeń. Zegar czasu pracy potwierdza prawidłowy bądź nieprawidłowy przebieg procesu weryfikacji użytkownika odpowiednim komunikatem dźwiękowym lub głosowym.

Logi (zdarzenia) są automatycznie zapisywane w pamięci czytnika RCP, co jest ogromnym atutem, ponieważ dzięki temu są one zabezpieczone przed utratą w razie wystąpienia przerwy w zasilaniu urządzenia.

Często oferujemy naszym klientom integrację systemu Rejestracji Czasu Pracy z systemem Kontroli Dostępu, co pozwala jednocześnie sprawować kontrolę nad czasem pracy pracownika oraz monitorować jego dostęp do wybranych pomieszczeń, czy stref.
Podczas weryfikacji użytkownika na urządzeniu rejestrowane jest wtedy zdarzenie RCP oraz KD a także sprawdzane są jego uprawnienia dostępu. Jeśli pracownik je posiada, system zezwoli na dostęp do chronionego pomieszczenia, np. umożliwiając mu otwarcie drzwi.
Większość naszych czytników kontroli dostępu (tj. urządzeń z możliwością podłączenia elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej) może jednocześnie pełnić funkcję rejestratora czasu pracy. Połączenie tych dwóch funkcji ma jeszcze jedną, dużą zaletę - wymusza na pracownikach konieczność rejestrowania wejść i wyjść na czytniku, dzięki czemu wyeliminowane zostaną te sytuacje, w których pracownik zapomina zarejestrować zdarzenia na urządzeniu.Zadzwoń teraz na +48 32 307 40 06 lub
Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.